Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Audyt wewnętrzny firmy ma na celu ocenić efektywność poszczególnych funkcji, które stanowią o końcowym sukcesie firmy. Ponadto mają wyłonić te elementy, które zwalniają tempo rozwoju oraz wskazać kierunek, jaki należy obrać, by firma działała w najlepszy możliwy sposób. Oprócz tego ma za zadanie wskazać, jak wyeliminować występujące niedogodności oraz doradzać w kwestii dalszych kroków rozwoju firmy.

Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Zalety przeprowadzenia audytu wewnętrznego firmy

Audyt wewnętrzny firmy jest jedną z operacji, na które powinna zdecydować się każda korporacja, jeżeli chce w dalszym ciągu efektywnie prosperować na rynku. W dużym skrócie audyt można określić, jako porównanie sytuacji stanu obecnego w firmie ze stanem, jaki powinien być w rzeczywistości. Ponadto ma szereg innych pozytywnych aspektów, do których można zaliczyć m.in.:

  • eliminacja wszelkich błędów w strukturze firmy;
  • pomoc w podjęciu decyzji, co należy zrobić, aby korporacja funkcjonowała efektywniej i miarodajnie;
  • ukierunkować dalsze działania firmy na osiągnięcie przez nią długo i krótkoterminowych celów;
  • ocena ryzyka, kontroli i sposobu zarządzania organizacją;
  • zapobieganie przyszłym błędom i nieprawidłowościom w działaniu firmy;
  • weryfikacja procesów, żeby poprawić strukturę działania organizacji.

Przeczytaj również

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często zastanawiają się, jaką formę opodatkowania wybrać.

Blog | | Autor: Finanse EG

Audyt wewnętrzny firmy w 3 krokach

Proces przeprowadzenia badania wewnętrznego można podzielić na 3 stopnie, a mianowicie:

  • planowania badania;
  • przeprowadzenie szeregu zadań z nim związanych;
  • przekazanie firmie informacji oraz wyników audytu.

Audyt wewnętrzny firmy to proces, którym powinny zajmować się firmy księgowo-podatkowe, a jego przeprowadzenie powinno cechować się obiektywizmem, w sposób bezstronny. Zdarzają się sytuacje, że badania są przeprowadzane także przez pracowników danej organizacji, jednak eksperci w dziedzinie audytów wewnętrznych wskazują jasno, że taka osoba nie będzie w stanie przeprowadzić go w sposób obiektywny, ze względu na uczucia związane z firmą.

Najnowsze wpisy