Co to jest controlling kosztów?

Controlling jest to narzędzie związane z nowymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala ono stworzyć spójną strategię rozwoju firmy w oparciu o uważną obserwację rynku oraz zbierania informacji napływających od klientów. Bazuje on w dużej mierze na regularnym tworzeniu analiz kosztów oraz przychodów, które mają wskazywać ew. problemy związane z gospodarowaniem finansami.

Co to jest controlling kosztów?

Szybkie reagowania na zapotrzebowanie rynku

Kwestie związane z finansami firmy nie są jedynym elementem tego podejścia. Jedną z ważnych cech, którą powinien charakteryzować się controlling, jest elastyczność. Wiąże się to ze zmiennością zachowań konsumentów oraz ich potrzeb. Często to one determinują zmiany w firmie, zarówno związane z produktami wprowadzanymi na rynek, czasem ich oddziaływaniem, jak i szczegółową organizacją wydatków. Jego ważnym elementem jest także kontrola opierająca się na porównaniu zamierzeń i ambicji firmy z efektami jej działań oraz przeprowadzaniem czynności korygujących.

Przeczytaj również

Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Audyt wewnętrzny firmy ma na celu ocenić efektywność poszczególnych funkcji, które stanowią o końcowym sukcesie firmy.

Blog | | Autor: Finanse EG

Motywacyjny wymiar controllingu

Należy również podkreślić, że strategia ta zakłada decentralizację władzy w firmie. Pozwala ona angażować pracowników różnych działów i wyzwala konieczność dzielenia się kompetencjami. Motywuje ich do działania poprzez wskazanie znaczenia podejmowanych przez nich decyzji i ich oddziaływania na całość firmy. Controlling kosztów może mieć dwa wymiary. Po pierwsze, prowadzić do uzyskania dużego zysku w krótkim czasie lub długofalowym budowaniem silnej i stabilnej marki. Często wskazuje się, że te dwa elementy są ze sobą powiązane.

Zalety controllingu zewnętrznego

Zazwyczaj controlling przeprowadzany jest na podstawie audytu, przygotowanego przez zewnętrzną firmę zajmującą się usługami rachunkowymi. Takie rozwiązanie pomaga zachować neutralność, której często brak osobom zasiadającym w zarządzie danej firmy. Dzięki temu firma ma możliwość modyfikowania swojej strategii rozwoju w oparciu o obiektywne i mierzalne wskaźniki.

Najnowsze wpisy