Co warto wiedzieć o rozliczeniach z ZUS?

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba opłacać składki ZUS nie tylko za siebie, ale również za pracowników, jeśli są oni zatrudnieni w firmie. Warto dobrze zaznajomić się z rodzajami składek, ich wartością, a także terminami, w jakich trzeba wywiązać się ze zobowiązań. W tym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń z ZUS, o których koniecznie musisz pamiętać.

Co warto wiedzieć o rozliczeniach z ZUS?
  • Obowiązkowo odprowadzane składki. Przedsiębiorca zobligowany jest do comiesięcznego odprowadzania składek: zdrowotnej, wypadkowej, rentownej, emerytalnej, chorobowej (w wielu przypadkach jest dobrowolna). W wielu przypadkach przedsiębiorca zobligowany jest do odprowadzania składki na Fundusz Pracy.
  • Kara grzywny za niewywiązanie się z obowiązku opłacania składek. Jeśli przedsiębiorca nie zapłaci stosownych składek za siebie oraz zatrudnianych pracowników, grozi mu kara grzywny.
  • Preferencyjne składki ZUS. Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach. Dotyczy to przede wszystkim osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą. Z ulg mogą skorzystać również na określonych warunkach osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych oraz osoby wykonujące wolny zawód, które uzyskały wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • ZUS DRA. Osoby fizyczne, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, wykazują składki na ubezpieczenia społeczne w deklaracji miesięcznej ZUS DRA.
  • Terminowe opłacanie składek. Deklarację ZUS DRA oraz opłatę w wysokości wyliczonych składek należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku braku zatrudnionych pracowników) lub do 15 dnia miesiąca (gdy zatrudnieni są pracownicy podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom).
  • Mały ZUS. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim, mogą skorzystać z Małego ZUS-u. Są to niższe składki na ubezpieczenia społeczne, których wysokość obliczana jest proporcjonalnie do przychodu.

Przeczytaj również

Czy warto prowadzić księgowość samemu?

Czy warto prowadzić księgowość samemu?

Podczas rejestracji działalności trzeba podjąć decyzję dotyczącą tego, jaki podmiot będzie zajmował się finansami firmy.

Blog | | Autor: Finanse EG

Najnowsze wpisy