Czy wszyscy muszą składać rozliczenia podatkowe?

Składanie corocznego rozliczenia podatkowego to jeden z podstawowych obowiązków każdego obywatela, który osiąga przychody. Istnieje jednak kilka sytuacji, gdy nie będziemy podlegali wymogowi przedstawiania rocznej deklaracji podatkowej.

Czy wszyscy muszą składać rozliczenia podatkowe?

Kiedy osoby fizyczne są zwolnione z uiszczania deklaracji podatkowej?

Osoby uzyskujące przychody, na które nałożony jest podatek dochodowy od osób fizycznych, muszą przedstawiać rozliczenie podatkowe za dany rok podatkowy. Natomiast osoby, które nie wykazują przychodów, są z tego obowiązku zwolnione. Taka sytuacja się zdarza, gdy ktoś pozostaje na utrzymaniu współmałżonka lub mimo pewnego wieków – rodziców, gdy np. nadal studiuje. Nie trzeba również składać deklaracji przed fiskusem, gdy przychody pochodzą tylko z wpływów niepodlegających opodatkowaniu. Artykuł 21. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia wiele takich okoliczności. Do najczęściej spotykanych należą sytuacje, gdy źródło utrzymania stanowią renty inwalidów wojennych i wojskowych bądź świadczenia rodzinne i dodatki do rent rodzinnych. Zwolnione z odprowadzania podatku są również odszkodowania oraz zadośćuczynienia również w związku z redukcją czasu wypowiedzenia umów o pracę lub stosunków służbowych. Podobnie nie odlicza się podatku od zapomóg przyznanych z powodu klęski żywiołowej, śmierci lub innych przyczyn pod warunkiem, że nie przekroczyły 2280 zł.

Znaczną grupą, która nie musi przed fiskusem deklarować przychodów, są emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS-u lub KRUS-u. Jednak w ich przypadku informację o przekazanych sumach i pobranych podatkach w formie PIT-40/11A udostępnia Urzędowi Skarbowemu odpowiedni organ płatniczy. Emeryt lub rencista może samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe, gdy chce wskazać odbiorcę 1% swojego podatku.

Przeczytaj również

Jakie są obowiązki kadrowo - płacowe pracodawcy?

Jakie są obowiązki kadrowo – płacowe pracodawcy?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi przestrzegać Kodeksu Pracy, w którym zawarte są wszystkie obowiązki pracodawcy.

Blog | | Autor: Finanse EG

Czy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z przedstawiania rozliczenia podatkowego?

W innej sytuacji znajdują się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przede wszystkim fiskus umożliwia im różne sposoby odliczania podatku, np. na zasadach ogólnych, liniowym, ryczałtem lub poprzez kartę podatkową. Wybór najlepszej i najbardziej dogodnej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym warto skonsultować z zaufanym biurem księgowym. Jest to o tyle, ważne, gdyż metodę płacenia podatków należy zadeklarować w momencie zgłaszania działalności gospodarczej. Niezależnie od sposobu rozliczania osoby prowadzące firmy czy spółki muszą przedstawiać coroczne rozliczenia podatkowe. Są one obowiązkowe również wówczas, gdy w danym roku podatkowym nie uzyskano przychodu. Podobnie jest w sytuacji, gdy zawieszono działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowano. Należy pamiętać, że trzeba wywiązywać się powinności nałożonych przez przepisy i składać rozliczenia podatkowe, ale też przestrzegać terminów ich uiszczania. Niestety brak terminowości bądź niewypełnianie obowiązków wiąże się z ponoszeniem konsekwencji.

Najnowsze wpisy