Czym zajmuje się doradca finansowy?

Doradca finansowy to osoba posiadająca wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów, która w swych działaniach ma zadanie ukierunkować klientów na najlepsze możliwe rozwiązanie w kwestiach finansowych. Jego zakres działań może obejmować zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych czy biznesowych. Może działać autonomicznie lub tworzyć z innymi doradcami organizacje.

Czym zajmuje się doradca finansowy?

Doradca finansowy powinien mieć wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) oraz potrafić przekuć teorię na praktykę. Co prawda ukończenie studiów w tym kierunku nie jest elementem decydującym o zatrudnieniu, jednakże wiedza teoretyczna na nich zdobyta na pewno przyda się w późniejszej karierze. Klienci, którzy decydują się na porady doradców finansowych, wymagają od nich elementarnej wiedzy na temat rozwiązań finansowych, jak np. kredyt lub inwestycje w instrumenty finansowe – m.in. akcje czy obligacje.

Zadania doradcy finansowego

  • Ukierunkowanie klienta na najlepszą możliwą decyzję w kwestii finansowej.
  • Pomoc w wyborze kredytu oraz pośrednictwo relacji między klientem indywidualnym a bankiem.
  • Przedstawienie oferty banku oraz rozwiązanie wszelkich wątpliwości dotyczących zagadnienia.
  • Uważne śledzenie rynku finansowego oraz wysnuwanie na tej podstawie odpowiednich wniosków.
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentów związanych z transakcjami.

Przeczytaj również

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

Celem badania jest ustalenie, czy przedłożone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową danej firmy

Blog | | Autor: Finanse EG

Bezpieczeństwo i zaufanie

Oprócz cech związanych z teorią oraz praktyką doradca finansowy powinien odznaczać się szeregiem umiejętności miękkich, takich jak łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, gdyż właśnie to będzie decydowało o budowaniu zaufania między nimi. Nikt nie powierzy nikomu środków pieniężnych, kiedy między stronami nie będzie nici porozumienia. Ponadto powinien wykazywać się dobrą prezencją oraz zdolnościami analitycznymi.

Właśnie w tych aspektach firmy będą przodować przed konkurencją. Każdy, kto będzie chciał się zapytać o pomoc doradcy finansowego, będzie się kierował zaufaniem już poprzednich klientów. Budowanie zaufania w relacji oznacza jej większe bezpieczeństwo i wiarygodność. Doradca finansowy powinien wiedzieć, jak można wzmocnić zdolność kredytową oraz jak kompleksowo sprzedać swoje usługi.

Najnowsze wpisy