Kto może korzystać z książki przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja, która powinna zawierać wszystkie przychody i wydatki danej działalności gospodarczej. Ponadto powinna zawierać dane takie, daty, koszta, opisy i inne szczegóły na temat określonej transakcji. KPiR powstała w celu rozliczania się między właścicielem działalności a urzędem skarbowym.

Kto może korzystać z książki przychodów i rozchodów

Kto musi prowadzić Księgę przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów należy do:

  • osób fizycznych, które osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieobjętego ryczałtem;
  • osób fizycznych, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
  • duchownych, którzy zrezygnowali z opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • spółek cywilnych;
  • spółek jawnych;
  • spółek partnerskich.

Co musi znajdować się w księdze przychodów i rozchodów?

W ewidencji muszą znajdować się informację na temat wszystkich przychodów działalności, których zazwyczaj lwią część zajmują przychody ze sprzedaży. Drugim elementem są dane dotyczące zakupu podstawowego sprzętu do pracy, towarów handlowych oraz ewentualnych kosztów trzecich, związanych z tymi operacjami. Ostatnią kwestią są wydatki, czyli głównie wynagrodzenia dla pracowników oraz każda inna forma środków pieniężnych, która wychodzi poza działalność.

Przeczytaj również

Księgi rachunkowe - rodzaje

Księgi rachunkowe – rodzaje

Księgi rachunkowe należą do systemu tzw. pełnej księgowości.

Blog | | Autor: Finanse EG

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w ten sam dzień, kiedy zdecydowało się na prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwszym urzędnikiem skarbowym, który powinien być o tym poinformowany, jest naczelnik określonej placówki. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy zgłaszający korzystał w poprzednim roku z podatku zryczałtowanego lub prowadzenia pełnej księgowości.

KPiR może być prowadzona zarówno w wersji internetowej, jak i papierowej. Obydwie formy nie różnią się zbyt wiele od siebie, a główną różnicą jest nośnik. Wersja internetowa musi być odpowiednio zabezpieczona, aby w ramach potrzeby móc bez problemu się do niej dostać.

Najnowsze wpisy