Którą formę opodatkowania działalności wybrać?

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą w naszym kraju musi wybrać jedną z czterech obowiązujących form opodatkowania. W tym artykule przedstawimy ich najważniejsze cechy i wskażemy główne różnice między nimi. Która z nich będzie odpowiednia dla twojej firmy?

Którą formę opodatkowania działalności wybrać?
  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jest to podatek dochodowy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. W przypadku tej formy opodatkowania stosuje się progresywną skalę podatkową 18% i 32%, a przedmiotem opodatkowania jest uzyskiwany dochód, czyli różnica między przychodami a kosztami jej uzyskania. Decydując się na to rozwiązanie, przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji podatkowej w formie księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej. Należy też ewidencjonować m.in. zatrudnienie, przychody pracowników, wyposażenie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Konieczne jest też składanie deklaracji oraz zeznań rocznych, a także miesięczne lub kwartalne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowych. Jednocześnie opodatkowanie na zasadach ogólnych dopuszcza zastosowanie ulg i odliczeń majątkowych, w tym kwoty wolnej od podatku, a także zapewnia możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem.
  • Podatek liniowy 19%. W tym przypadku również przedmiotem opodatkowania są osiągane dochody, ale niezależnie od ich wysokości stosowana jest stała stawka podatkowa o wartości 19%. Ta forma opodatkowania może być zastosowana przy wszystkich formach działalności. Aby się na nią zdecydować, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej na zasadach opodatkowania ogólnego. Przy podatku liniowym nie można skorzystać z ulg podatkowych.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tej formie opodatkowania podlegają przychody osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki lub spółki jawnej osób fizycznych, a także przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. Stawka ryczałtu ma charakter liniowy i jest zależna od przychodu. Nie jest jednolita, gdyż zależy od specyfiki prowadzonej działalności. Ryczałt ewidencjonowany nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik zobligowany jest do przechowywania dowodów zakupów oraz prowadzenia ewidencji przychodów, wyposażenia itd. Ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych.
  • Karta podatkowa. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, w których wspólnikami są osoby fizyczne, inne formy działalności regulowane przez ustawę o ryczałcie (Dz.U. 1998 nr 144, poz. 930). Warto jednak pamiętać, że ta karta podatkowa przeznaczona jest wyłącznie dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy od m.in. specyfiki prowadzonej działalności, wymiaru zatrudnienia, wielkości miejscowości, w której prowadzona jest firma. Decydując się na tę formę opodatkowania, podatnik zobowiązany jest do wydawania rachunków i faktur (na żądanie klienta), stanowiących potwierdzenie sprzedaży oraz do przechowywania kopii tych transakcji przez wyznaczony czas (5 lat podatkowych). Karta podatkowa nie wymaga jednak prowadzenia ewidencji, uiszczania zaliczek na podatek dochodowy czy składania zeznań podatkowych (poza PIT-16A). Podatnik uiszcza stałą kwotę podatku co miesiąc, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

Przeczytaj również

Rachunkowość, a księgowość - różnice

Rachunkowość, a księgowość – różnice

W codziennych sytuacjach terminy księgowość i rachunkowość używane są zamiennie.

Blog | | Autor: Finanse EG

Najnowsze wpisy