03-741 Warszawa, ul. Brzeska 24 bud B, lok 105-106

Oferta

Biuro rachunkowe, w którym Twoja księgowość będzie w dobrych rękach

Biuro księgowe

Biuro księgowe

Biuro księgowe poprzez szeroki zakres usług wspiera małe, średnie i duże firmy. Nasza oferta obejmuje doradztwo i pomoc w zakresie prawa podatkowego, finansowego i rachunkowego. Usługi księgowe obejmują pełną księgowość, księgowość uproszczoną oraz obsługę kadrowo-płacową. W ramach raportowania i kontrolingu przeprowadzamy audyty wewnętrzne oraz badanie sprawozdań finansowych.

Korzyści z doradztwa finansowego i obsługi kadrowo-płacowej

Korzyści z doradztwa finansowego i obsługi kadrowo-płacowej

Obsługa kadrowo-płacowa umożliwia znaczne ograniczenie miesięcznych wydatków, które związane są z koniecznością utrzymania działu kadrowego. Realizowane przez nas doradztwo finansowe obejmuje wszystkie zadania tego działu. Współpraca daje Państwu gwarancję stałych kosztów, co znacznie ułatwi planowanie wydatków.

Przedsiębiorcom, którzy planują rozwój biznesowy proponujemy pełne wsparcie oparte na analizie oraz rzetelnie przygotowanych prognozach. Raportowanie i kontroling obejmuje diagnozę stanu ekonomicznego i potencjału firmy, która pozwoli odpowiedzieć na oczekiwania rynkowe, a tym samym zyskać przewagę nad konkurencją.

Szczegółowy zakres obowiązków, jak i wszelkie dodatkowe uzgodnienia regulujemy zawartą z klientem umową.

Zapewniamy usługi obejmujące:

 • pełnej obsługi finansowo-księgowej
 • obsługi kadrowo-płacowej
 • reprezentacji Klienta w urzędach i instytucjach
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Twojej firmy (KR)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie księgi przychodów (opartej o ryczałt)
 • obsługę kadrową i płacową (w tym sporządzanie list płac, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, teczki personalne)
 • realizację przekazów elektronicznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • opracowanie regulaminów wewnętrznych(w tym miedzy innymi: kontrola i obieg dokumentów, polityka rachunkowości)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • ocenę organizacji pracy księgowości
 • opracowanie planu kont
 • ocenę organizacji systemu rachunkowości
 • obsługa informatyczna
Zapewniamy usługi obejmujące