03-741 Warszawa, ul. Brzeska 24 bud B, lok 105-106

Księgi handlowe i KPiR

Biuro rachunkowe, w którym Twoja księgowość będzie w dobrych rękach

Księgi handlowe i KPiR

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona może być prowadzona w określonych w treści ustawy okolicznościach. Pomoc eksperta stanowi wsparcie zarówno na etapie decydowania przez przedsiębiorcę o konkretnym modelu księgowości (ocenie muszą podlegać wszystkie konsekwencje prawno-rachunkowe takiej decyzji), jak również w trakcie jej prowadzenia.

Od czego zależy wybór modelu księgowości uproszczonej?

Od czego zależy wybór modelu księgowości uproszczonej?

Model księgowości uproszczonej możliwy jest do wdrożenia jedynie wtedy, kiedy przychód (za poprzedni rok obrachunkowy) nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro. Kryterium to nie dotyczy nowo zakładanych działalności. Z usług wchodzących w zakres księgowości uproszczonej mogą skorzystać spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność. Istnieją jednak obszary działalności, które wykluczają wdrożenie takiego rozwiązania. Doskonała znajomość przepisów pozwala już przy pierwszej konsultacji odpowiedzieć Państwu, czy takie rozwiązanie możliwe jest dla prowadzonej działalności.

Z modelem księgowości uproszczonej wiążą się liczne korzyści – przede wszystkim odczuwalne oszczędności. Jednak przedsiębiorca musi być też świadomy ograniczeń, które w późniejszym etapie mogą stanowić dla niego przeszkodę – jest to między innymi brak możliwości dokonywania szczegółowych analiz sytuacji ekonomicznej firmy.

Usługi świadczone w ramach księgowości uproszczonej

Prowadzimy księgowość w każdej możliwej do zrealizowania formie, w tym w postaci księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, a także karty podatkowej i ksiąg handlowych. Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych klientów, nie wykluczamy połączenia tego modelu z pozostałymi usługami, w tym z pełną obsługą kadrowo-płacową.

Oferujemy pomoc w przejściu od księgowości uproszczonej do pełnej (np. w sytuacjach, kiedy przychód przekroczył kwotę 1 200 000 euro, stanowiącą cezurę księgowości uproszczonej).

Usługi świadczone w ramach księgowości uproszczonej