03-741 Warszawa, ul. Brzeska 24 bud B, lok 105-106

Sprawozdania, deklaracje, listy płac

Biuro rachunkowe, w którym Twoja księgowość będzie w dobrych rękach

Sprawozdania, deklaracje, listy płac

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa oferowana przez nasze biuro daje Państwu możliwość skupienia się na realizacji założonych strategii, bez obaw o terminową i zgodną z obowiązującymi wymogami formalnymi finalizację działań kadrowo-płacowych.

Realizacja zadań w zakresie pełnej obsługi kadr i płac

Jest wyzwaniem, przed którym staje każde przedsiębiorstwo – niezależnie od struktury organizacyjnej, na jakiej się opiera. To, w jaki sposób działania te zostają wykonane, bardzo często przekłada się na ogólną płynność funkcjonowania firmy, jak również jej dynamiczny rozwój, oparty na świadomym planowaniu.

Znajomość aktualnych przepisów, rozporządzeń oraz standardów księgowych, a także systematyczność oraz dbałość o wysoką jakość obsługi sprawiają, że nasi klienci mogą cieszyć się wysokim standardem świadczonych usług. W ramach obsługi kadrowo-płacowej nasze biuro wykonuje szereg podstawowych obowiązków, które spoczywają na barkach każdego przedsiębiorcy.

Obsługa kadrowo-płacowa
Standardowa realizacja obsługi kadrowo-płacowej

Standardowa realizacja obsługi kadrowo-płacowej

Prowadzimy szeroko rozumianą ewidencję kadrową, w tym także zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich aktualizowanie. Sporządzamy podstawową dokumentację kadrowo-płacową:

  • sprawozdania Z-03 i Z-06,
  • pełne listy płac,
  • miesięczne zestawienia wypłacanych wynagrodzeń,
  • comiesięczne deklaracje ZUS,
  • miesięczne deklaracje dot. podatku dochodowego oraz związanej z nim zaliczki,
  • roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania o uzyskanych dochodach.

W ramach świadczonych usług prowadzimy bieżące sprawy kadrowo-płacowe, w tym:

  • kartoteki wynagrodzeń,
  • akty osobowe pracowników zatrudnionych w firmie,
  • nadzorowanie archiwum akt osobowych.

Podstawowa dokumentacja

Przygotowujemy również podstawową dokumentację pracowniczą, między innymi zaświadczenie o zarobkach (na życzenie pracownika) oraz deklaracje ZUS – usługa obejmuje także comiesięczne dostarczenie do ZUS przygotowanej dokumentacji.

Oferujemy również naliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na wysokość wynagrodzenia – rejestrowanie L-4, dni urlopu bezpłatnego, a także godzin nadliczbowych czy pracy w systemie nocnym.

Powyższe działania stanowią tylko część usług realizowanych w ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Jej pełen zakres zawsze ustalany jest indywidualnie z klientem i dostosowywany jest do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa.