03-741 Warszawa, ul. Brzeska 24 bud B, lok 105-106

Raportowanie i kontroling

Biuro rachunkowe, w którym Twoja księgowość będzie w dobrych rękach

Raportowanie i kontroling

Audyt wewnętrzny firmy

Audyt wewnętrzny firmy pozwala przyglądać się tendencjom rynkowym, reagować na niespodziewane zmiany oraz planować kolejne inwestycje i przychody.

Ciągły ruch w przestrzeni biznesowej, stale kształtujące się oczekiwania i potrzeby konsumentów, jak i wiele innych czynników ma ogromny wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego jednym z podstawowych działań powinno być cykliczne raportowanie aktualnego stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz fachowy kontroling, czyli audyt kosztów i przychodów.

audyt wewnętrzny firmy

Zakres usług w ramach raportowania i kontrolingu

Oferujemy kontroling podstawowy obejmujący audyt kosztów (ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich powstawania) oraz audyt przychodów (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zysku). Prowadzimy również badania sprawozdań finansowych. Na podstawie specyfikacji ustalonej z klientem dokonujemy cyklicznego raportowania.

Dzięki zachowaniu spersonalizowanego modelu analizy, spośród badanych elementów jesteśmy w stanie wskazać te, które są najistotniejsze dla danego podmiotu gospodarczego. Oferujemy również wsparcie w postaci obsługi kadrowo-płacowej obejmującej przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych.

Pomagamy klientom w przygotowaniu dopasowanego do ich potrzeb modelu rozliczania kosztów, który tworzony jest w oparciu o precyzyjny controlling kosztów oraz na podstawie fachowego raportowania.