03-741 Warszawa, ul. Brzeska 24 bud B, lok 105-106

Reguły i przebieg współpracy

Biuro rachunkowe, w którym Twoja księgowość będzie w dobrych rękach

Reguły i przebieg współpracy

Reguły współpracy

Usługi księgowe świadczone w Warszawie, w dzielnicy Ochota, obejmują współpracę zarówno z dużymi firmami o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, jak i spółkami jednoosobowymi oraz innymi spółkami prawa handlowego.

Zapewniamy klientów o pełnej poufności naszych działań, dyspozycyjności, a także otwartości na indywidualne oczekiwania.

Podstawy współpracy

Podstawą wszystkich naszych działań jest pisemna umowa podpisana z klientem. Na tym etapie dokonujemy również innych ustaleń – uzgadniamy między innymi:

  • termin odbioru dokumentacji firmowej, bądź też – jeżeli takie ustalenia zostaną poczynione – jej dostarczenia do naszego biura,
  • zakres usług, które klient chce nam zlecić,
  • koszt usług, który bardzo często uzależniony jest od indywidualnych czynników – m.in. obszerności powierzonej nam dokumentacji.

Przebieg współpracy

Z rozwagą podchodzimy do kwestii kontaktu z klientem, nie zapominając o informowaniu go na bieżąco o aktualnie realizowanych pracach. W przypadku płynnej i bezproblemowej obsługi mogą Państwo spodziewać się comiesięcznych raportów i zestawień. Natomiast w sytuacjach, w których wykryjemy błąd, kontakt jest natychmiastowy. Zależy nam na możliwie jak najszybszym skorygowaniu faktury bądź innego dokumentu, który tego wymaga.

Podstawy współpracy

Kontakt z księgową

Oferujemy nie tylko konkretne czynności ewidencyjne, ale również wsparcie klientów w obszarze finansów podczas prowadzenia działalności. Wraz z końcem miesiąca przypominamy o konieczności przygotowania i dostarczenia nam odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli przeprowadzić comiesięczne rozliczenia. Dzięki informowaniu o zbliżających się terminach, unikną Państwo opóźnień, a co za tym idzie – możliwych kar finansowych.

Przygotowanie dokumentów

Przygotowanie dokumentów

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania i archiwizowania kompletnej dokumentacji swojej działalności oraz utrzymania w niej porządku. Choć nie wymagamy od naszych klientów profesjonalnego przygotowania dokumentacji, zawsze podkreślamy, że zachowanie odpowiedniego modelu jej uporządkowania korzystnie wpływa na tempo naszej pracy. Podstawowym kryterium jest w tym miejscu chronologia. Doskonale wiemy, że niejednokrotnie budzi ona wiele zastrzeżeń i pytań. Dlatego przedstawiamy kilka istotnych zasad, które z pewnością ułatwią Państwu archiwizację:

  • zdarzenia długotrwałe archiwizujemy zgodnie z datą przyjęcia dokumentu (data podpisania umowy, data zdania delegacji),
  • zawsze umieszczamy na dokumentach datę ich otrzymania,
  • kryterium dla dokumentów dotyczących sprzedaży towarów lub usług jest data transakcji (podobnie z dokumentami zakupu),
  • wyciągi bankowe czy też kwity kasowe układamy zawsze zgodnie z datą ich wydrukowania,
  • dla pozostałych, niesklasyfikowanych wyżej dokumentów, kryterium jest data zdarzenia gospodarczego, którego dotyczą.

Znajdujemy rozwiązanie dla każdego problemu

Pomagamy we wszystkich zadaniach związanych z obsługą rachunkową. Jesteśmy po to, aby wspierać Państwa naszym doświadczeniem i wiedzą, dlatego jeżeli sam sposób sporządzenia dokumentacji budzi wiele wątpliwości – prosimy o kontakt.

Z doświadczenia wiemy, że opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji niejednokrotnie nie wynikają z winy klienta, a z nieprzestrzegania terminów przez kontrahentów (nie dostarczyli oni kopii faktury sprzedaży). Jeżeli takie problemy są częścią Państwa biznesowej codzienności, już na początku współpracy zalecamy alternatywne rozwiązanie – wystawianie dwóch kopii faktur sprzedaży. Jedna, przygotowywana na nasz użytek, pozwoli terminowo dokonywać wszelkich rozliczeń.

Nie zawsze przygotowane wzory dokumentów odpowiadają potrzebom danej ewidencji. Niejednokrotnie przedsiębiorca staje przed wyzwaniem sporządzenia nietypowego dokumentu. Jesteśmy w pełni przygotowani do tego, aby tworzyć autorskie wzory dokumentacyjne – począwszy od not korygujących, a skończywszy na fakturach eksportowych.

Dogodna forma przekazywania dokumentów

Sposób przekazania dokumentów ustalamy już na początku współpracy z klientem. Jest to jeden z elementów mających kluczowy wpływ na płynność naszych działań. Pozostajemy całkowicie otwarci na Państwa potrzeby. Jeżeli wygodniejszym rozwiązaniem jest osobiste dostarczanie dokumentacji – wówczas uzgadniamy najlepszy termin. Jeżeli jednak, ze względu na bieżące obowiązki, nie są Państwo w stanie podjąć się takiego zobowiązania, jesteśmy w stanie zorganizować odbiór dokumentacji. W tym przypadku również ustalamy dogodny termin oraz miejsce odbioru, którym najczęściej jest siedziba Państwa firmy.

Dogodna forma przekazywania dokumentów

Oszczędności płynące z obsługi kadrowej

Dla wielu firm prowadzenie działu odpowiedzialnego za obsługę kadrową stanowi przestrzeń niekończących się wydatków, związanych z koniecznością zakupienia profesjonalnego oprogramowania, zatrudnienia ekspertów od obsługi kadrowej, a także wyodrębnienia i zagospodarowania przestrzeni biurowej, w której nowy dział mógłby realizować swoje obowiązki. Niejednokrotnie koszty te są trudne do przewidzenia – prosta awaria sprzętu może znacząco podnieść comiesięczne wydatki. Podjęcie współpracy z naszym biurem rachunkowym to rozwiązanie, które zapewnia wydatki na tym samym poziomie.

Oszczędności płynące z obsługi kadrowej

Po pierwsze – koszty związane z obsługą kadrowo-płacową są stałe, uwzględnione w umowie.
Po drugie – mają Państwo gwarancję, że współpracują z wykwalifikowanymi ekspertami.
Po trzecie – działamy kompleksowo, co pozwoli Państwu uniknąć konieczności cyklicznego czy też doraźnego zlecania poszczególnych zadań księgowych – wszystkim zajmiemy się my (począwszy od przygotowania umów, poprzez skompletowanie akt osobowych pracowników, zgłoszenie zatrudnionych do ubezpieczenia, aż po przeprowadzenie pełnej analizy aktualnie odprowadzanych składek i wdrożenie – jeżeli jest to możliwe i korzystne – odpowiednich optymalizacji).

Pragniemy zaznaczyć, że ostateczny model współpracy uzależniony jest od indywidualnych ustaleń. Mogą Państwo liczyć na pełną elastyczność i dopasowanie warunków umowy do potrzeb Państwa firmy. Z przyjemnością odpowiemy również na pytania dotyczące współpracy.