Założenie firmy krok po kroku

Założenie firmy składa się z kilku etapów, które same w sobie nie są trudne do wykonania. Jednak każdy z nich wymaga przemyślenia różnych kwestii i podjęcia odpowiedniej decyzji. Jeśli szykujesz się do założenia działalności lub po prostu chcesz wiedzieć, jak to należy zrobić, przeczytaj ten artykuł.

Założenie firmy krok po kroku

PKD i NIP

Obecnie większość czynności można wykonać przez Internet, co znacznie skraca czas składania różnego rodzaju dokumentów. Na początku trzeba wypełnić formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ten sam formularz będzie potrzebny w przyszłości w przypadku dokonywania zmian danych. We wniosku określa się rodzaj działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. Jest to spis czynności, jakie może wykonywać dane przedsiębiorstwo. W formularzu należy wpisać do 10 numerów PKD, które wpasowują się w profil firmy. Do prowadzenia działalności niezbędny jest NIP. Jeśli w chwili rejestracji go nie posiadasz, to po otrzymaniu nie musisz aktualizować danych. Znajdzie się tam automatycznie.

Forma opodatkowania i wybór metody rozliczania

W formularzu CEIDG-1 trzeba zaznaczyć formę opodatkowania. Brak deklaracji skutkuje automatycznym przypisaniem do rozliczania na zasadach ogólnych. Należy również wskazać podmiot, który będzie zajmował się dokumentacją finansową firmy. Zatrudnienie księgowej jest opłacalne tylko w dużych firmach lub w przypadku skomplikowanych operacji gospodarczych. Samodzielne prowadzenie księgowości przeważnie opiera się na korzystaniu z określonego programu. W tym przypadku przedsiębiorca musi wykazać się sumiennością, wiedzą oraz wolnym czasem. Pośrednim rozwiązaniem, które sprawdza się w większości przypadków, jest skorzystanie z usług biura księgowego. Rejestracja firmy w CEIDG jest darmowa. W ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji trzeba uzyskać numer REGON. Obecnie zgłoszenie podatnika następuje przez wniosek CEIDG-1.

Rejestracja w US dla celów VAT i rejestracja w ZUS

O rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej trzeba powiadomić określony Urząd Skarbowy. Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca musi także rozważyć, czy chce być płatnikiem VAT. Jeśli tak, to maksymalnie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności należy złożyć druk VAT-R. Niektóre firmy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT przez określony czas. Jeśli przedsiębiorca uwzględnia transakcje handlowe z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej, trzeba dokonać także rejestracji jako płatnik VAT-UE.

Przeczytaj również

Jak rozpoznać dobre biuro rachunkowe?

Jak rozpoznać dobre biuro rachunkowe?

W takim momencie najlepiej zostawić to specjalistom, czyli w tym wypadku biurom rachunkowym.

Blog | | Autor: Finanse EG

Rejestracja w ZUS także następuje z wnioskiem CEIDG-1, jednak w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i osób współpracujących, trzeba wybrać się osobiście w ciągu 7 dni od ich przyjęcia do pracy. Obowiązują trzy rodzaje składek: fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z obniżonych składek ZUS, co jest sporym ułatwieniem w początkowym okresie prowadzonej działalności.

W niektórych przypadkach, jak np. salony fryzjersko-kosmetyczne, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne czy prowadzenie działalności związane z handlem artykułami spożywczymi, wymagana jest opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej.

Samo założenie działalności nie jest trudne, jednak trzeba mieć pojęcie na temat formy opodatkowania, opłacania składek ZUS, czy konsekwencji związanych z charakterem danej działalności. Zapoznanie się z wszelkimi szczegółami i świadome podejmowanie decyzji jest kluczek do prowadzenia firmy zgodnie z prawem.

Najnowsze wpisy